EURUS e-i
  • Calidad<
Qualitat
Tot OK!

I és que podem garantir que tots els processos que conformen els nostres estudis es desenvolupen amb el màxim rigor i dedicació. La nostra gestió del panel compleix amb els principis de qualitat marcats per ESOMAR en les seves guidelines i respon a les 26 preguntes que aquest organisme planteja als proveïdors de panels d'accés on-line per certificar la qualitat dels mateixos.