EURUS e-i
  • Comunidad
Comunitat
Als nostres panelistes els agrada opinar. I a nosaltres ens encanta que ho facin.

Més que panelistes, per a nosaltres són col•laboradors. Tots ells han donat la seva conformitat per participar en estudis de mercat, havent estat reclutats de forma transparent i activa a través de la nostra pàgina www.encuestas-internet.com.

Gestionem el panel como una comunitat d'opinió interactiva i diàriament actualitzem la nostra pàgina amb nous continguts, fet que és valorat molt positivament pels panelistes i reforça la seva vinculació i compromís. D'aquesta forma aconseguim serietat, veracitat i rapidesa en les seves respostes, així com altes taxes de redempció.